Norwegian English
Kvalitet og service
Norwegian English
Kvalitet og service

Norwegian Agro

CLAAS

Traktor, skurtresker, finsnittere, hjullaster, teleskoplaster, presser, forhøstemaskiner mm.

AVR

Potetopptagere og annet potetutstyr

Duun

Snøfresere, sandstrøere, skjær, beitepussere

Goweil

Rundballe- og firkantpakkere, pakker til kombipresse. Balletransport- og balleåpnerutstyr, knivsliper

Horsch

Såmaskiner, åkersprøyter, jordbearbeidingsredskap

Lemken

Jordbearbedingsredskap, såmaskiner

Multiva

Harver, kombisåmaskiner, tromler og traktortilhengere