CF Maskin Stange as

 

holder til på Vallset, 7 km øst for Stange sentrum i Hedmark kommune.

 

 

Kolomoen 15

2330 Vallset

 

Tlf. +47 62 57 46 40

Faks. +47 62 57 46 41

E-post

 

Org.nr/Vat: NO 984 889 364 mva

 

Daglig leder: Olav Austlid

 

Kart

 

Salg maskiner/

redskap:

Tlf.

     

Mob.

       

E-post

Olav Austlid

6257 4642

     

9957 4782

       

E-post

Delelager/Butikk

                   

Dag Blystad

6257 4640

     

9184 8734

       

E-post

Kirsti Godager

6257 4644

     

9957 8597

       

E-post

Samarbeidende

verksteder:

                   

Lars Erik Bjøntegård

       

9701 7300

       

E-post

Gunnar Bryhni

Landbr.verksted

6258 3793

     

9523 4896

       

E-post

Markedsføring:

                   

Kirsti Godager

6257 4644

     

9957 8597

       

E-post

Regnskap:

                   

Tove Elin M. Nyskog

6980 7030

     

9766 2302

       

E-post

 

© Copyright - 2010 Signum Design