Våre ansatte innen administrasjon, regnskap, økonomi, markedsføring og logistikk

 

 

 

Kirsti Godager ...........................

..............

.......

Erik Johansen

.............................................

 

Tove Elin Myrvold Nyskog

.............................................

 

Markedsføring

..................................

Logistikk

...............................

 

Administrasjon, Økonomi/Regnskap,
Markedsføring

 

CF Maskin Stange as

CF Maskin as 

 

 

 

CF Maskin as,
Skiptvet,
og Stange

Tlf. +47 6257 4644

 

Tlf. +47 6980 7030

 

Tlf. +47 6980 7030

Mob. +47 9957 8597

 

Mob. +47 4164 0172

 

 

 

Mob. +47 9766 2302

 

E-post

E-post

 

E-post

       
                           

Anita Sollie                     

 

Gard Holtet                       Hege Skarhaug

Administrasjon,               

Økonomi/Regnskap,

Markedsføring

 

Logistikk                          Regnskap

CF Maskin as,

Skiptvet,

Skjeberg

og Melhus

 

CF Maskin as                      CF Maskin Melhus as   

 

Tlf. +47 6980 7034

 

Tlf. +47 6980 7032            Tlf. +47 7287 0555

 

Mob. +47 4142 9323

Mob. +47 4190 4637        Mob. +47 9923 8950

E-post

E-post                                 E-post

 

 

 

 

 

© Copyright - 2010 Signum Design