Redskap

 

Her finner du en oversikt over redskap og utstyr vi skaffer. Er det noe du lurer på, eller finner du ikke det du leter etter ta kontakt med en av våre selgere.

Kontaktinfo

 

CF Maskin Stange as er importør av McCONNEL miljømaskiner i Norge. Vi leverer et bredt utvalg av hekk- og kantklippere, samt beitepussere og krattknusere. Dette er profesjonelle maskiner som er spesielt utviklet for vedlikehold av hekker, veikanter, skog og parkanlegg.

McCONNEL produkter er kjent for meget god funksjonalitet, kvalitet, varighet og driftsikkerhet.

Maskinene er å få med ulike rekkevidder, fra 3,0 til 8,0 meter, med eller uten midtkutterarm og ulike typer klippehoder.

 

Vi er også importør av Trejon produkter. Vi leverer  et stort utvalg av utstyr for veivedlikehold for sommer og vinter, bl. a. Optimal snøfreser, vikeplog, sandstrøer, snøskjær og krattrydder. I tillegg leverer vi ulikt utstyr for skogbruk, fôrhåndtering, eng- og gressvedlikehold.

 

CF Maskin as er importør i Norge av Horsch såmaskiner og harver. Som banebrytende, innovative pionerer er Horsch blitt til en av de førende produsenter av maskiner til jordbearbeiding og såteknikk. De leverer maskiner som oppfyller de nyeste kravene til kvalitet, styrke og holdbarhet. De er opptatt av å samarbeide med brukere for utvikling av individuelle løsninger og dyrkingsstrategier. Horsch sitt primære mål er å satse på optimalisering av alle prosedyrer innenfor jordbearbeiding, så- og høsteteknikk, samtidig med ønske om senking av omkostninger, større utbytte og bedre kvalitet.

 

CF Maskin as og CF Maskin Vestby as er forhandlere av Claas høstemaskiner i god tysk kvalitet. 

 

Klikk på logoen og du kommer rett til produktene fra disse leverandørene

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

© Copyright - 2010 Signum Design