Gras- og fôrutstyr

 

Innen grasutstyr skaffer vi bl.a. halmsnittere, pakkere, presser, river, rundballenett, slåmaskiner og strengleggere.

 

Ta kontakt med en av våre selgere eller klikk på logoen for mer informasjon om produktet.

 

   

Rundballenett, pakkemaskiner, slåmaskiner, strengleggere, river og presser (Selges kun ved CF Maskin as og CF Maskin Vestby as)

Mateskuffer, strøskuffer og siloblokkuttagere

Rundballegriper

 

 

Beitepusser og rotorklipper

 

   

River og slåmaskiner

River, slåmaskin og strenglufter

Rotorklipper

 

Strenglufter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjødselspreder, gjødselskrape

Ballriver/ballsnitter

Underhaug rundballe- og firkantballegriper, ballespyd, -gaffel, kraftfôrvogn og hjulgrabb

 

Grasmaskiner og fullfôr-vogner.

(Selges kun ved CF Maskin Melhus as)

 

 

© Copyright - 2010 Signum Design